Správy o „múzeu“ 5. časť

Správy o „múzeu“ 5. časť

Situáciu s priestormi na uskladnenie menších predmetov a grafického dizajnu dočasne a krátkodobo vyriešilo vyčlenenie 2 miestností s rozlohou 54 m2 v sídle SCD. SCD po zvážení a zhodnotení prevzalo doteraz najväčší dar od súkromnej osoby, ktorá nie je spojená s profesionálnou oblasťou dizajnu. Ide o dedičstvo, ktorého súčasťou sú rôzne unikátne predmety a publikácie z obdobia od začiatku minulého storočia do 80. rokov: domáce potreby, prístroje, hračky. SCD spracovalo krátky materiál, v ktorom sformulovalo záujem uchádzať sa o priestor v objekte Hurbanových kasární s projektom múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry.