Správy o múzeu č. 14

Správy o múzeu č. 14

Príspevok prináša správu o získaných predmetoch do zbierky budúceho múzea dizajnu, na zriaďovanie ktorého sa v súčasnosti pripravujú potrebné dokumenty. Zbierkotvorná komisia zložená zo zástupcov múzeí, teoretikov dizajnu a tvorcov dizajnu posúdila vybrané predmety ako základ zbierky a podklad registrácie múzea. Z vybraných exponátov 46 kusov priemyselného a 39 grafického dizajnu, prešli všetky bez námietok. Vo výbere sa nachádzali aj vzácne prototypy z elektroniky, automobilového priemyslu, skla, textilu a práce z oblasti grafického dizajnu. Zbierky sa už v súčasnosti využívajú ako zdroj pre výstavné prezentácie.