Štandardné telefónne prístroje

Štandardné telefónne prístroje

Miesto: autorské modely

Ceny za dizajn výrobkov

Dizajn: Michal Staško
autorské modely