Stanislav Libenský Award

Stanislav Libenský Award

Uzávierka: 26. jún 2016 (nedeľa), 23:55
Miesto: medzinárodná - pre čerstvých absolventov

Stanislav Libenský Award (založená v roku 2009) je jediná medzinárodná súťažná výstava skla na svete, do ktorej sa môžu hlásiť čerství absolventi. Súťaž slúži ako platforma pre medzinárodnú prezentáciu mladých sklárskych umelcov. Cieľom súťaže je pomôcť im rozvíjať sklárske umenie a porovnávať rozličné prístupy a spôsoby práce. Iniciátor súťaže – Pražská galéria českého skla (PGČS) dúfa, že vďaka tejto súťaži a následnej dlhodobej výstave pomôže mladým umelcom vstúpiť do sveta biznisu a preskúmať potenciál skla.

Stanislav Libenský je považovaný za významného českého sklárského umelca a pedagóga, ktorého diela vytvorené v spolupráci s Jaroslavou Brychtovou, sú vystavené v múzeách a galériách po celom svete. Okrem vlastnej tvorby takisto vyučoval na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe a bol riaditeľom a pedagógom na Strednej umeleckopriemyslovej škole sklárskej v Železnom Brode, kde tiež trvalo žil a tvoril väčšiu časť svojho života.

Na každej z predchádzajúcich výstav mali návštevníci možnosť zhliadnuť mnoho vynikajúcich diel z 30 zemí a 40 vysokých škol.

Súťaž: Stanislav Libenský Award
Uzávierka prihlášok: 26. jún 2016 do 23:59 hod.
Termín konania výstavy vybratých diel: 14. 09. 2016 – 14. 11. 2016, DOX, centrum súčasného umenia, Praha

Prihláška: http://www.libenskyaward.com/app/form/form_cs.php
Info: http://www.libenskyaward.com/cs/