Stanislav Libenský Award 2013

Stanislav Libenský Award 2013

Trvanie: 28. máj 2013 - 28. jún 2013
Miesto: Kráľovský letohrádok na Pražskom hrade, Praha, Česko

Uzávierka: 28. 6. 2013.
Pražská galerie českého skla vyhlasuje v roku 2013 po piatykrát cenu Stanislav Libenský Award. Súťaž je určená mladým umelcom z celého sveta, absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia, ktorí vo svojej záverečnej práci použijú sklo. Spoluorganizátormi súťaže sú Správa Pražského hradu a Uměleckoprůmyslové museum v Prahe.

O cenách rozhodne medzinárodná porota, v ktorej zasadnú významní odborníci z odboru skla, napr. Sven Hauske, riaditeľ Európskeho múzea moderného skla v Coburgu (Nemecko), newyorský galerista Douglas Heller, vedúci zbierky skla, keramiky a porcelánu v UPM Milan Hlaveš, český sklár a pedagóg pôsobiaci predovšetkým v Spojených štátoch Martin Janecký, emeritná profesorka z anglickej University of Sunderland Sylva Petrová a holandská novinárka špecializujúca sa na sklo Angela van der Burght.

Hlavnou cenou je trojtýždenný pobyt v sklárskej škole Pilchuck Glass School v USA. Víťaz bude mať jedinečnú možnosť tvoriť v medzinárodnom prostredí, stretnúť sa so zahraničnými kolegami a zbierať cenné skúsenosti pre svoju prax.
Druhú cenu udelí skláreň Ajeto, kde výhercovi ponúknu možnosť týždennej stáže. Prví traja ocenení budú môcť ponúknuť svoje diela do aukcie skla, ktorú organizuje aukčná sieň Dorotheum na jeseň tohto roku. Skláreň Moser udelí zvláštnu cenu za unikátny dizajn a kvalitné remeselné vyhotovenie diela.

Porota vyberie v druhej polovici júla 2013 zo všetkých prihlásených užší počet kandidátov, ktorých práce budú vystavené na výstave Stanislav Libenský Award 2013 v Kráľovskom letohrádku na Pražskom hrade od 20. 9 do 1. 12. 2013. Hlavného laureáta porota vyberie na základe prezentovaných objektov 19. 9. 2013. V ten istý deň bude slávnostné vyhlásenie víťazov na galavečere v Míčovně Pražského hradu.

Prihláška, fotografie umeleckého diela, profesijný životopis a anotáce diela v češtine a angličtine musia byť odoslané  najneskôr 28. 6. 2013 na adresu: Pražská galerie českého skla, Bartoškova 26, 140 00 Praha 4, ČR.

Informácie:
info@prazskagalerie.cz,
www.prazskagalerie.cz/stanislav-libensky-award,
www.facebook.com/StanislavLibenskyAward
www.designcabinet.cz/stanislav-libensky-award-2013