Šťastný LED život!

Šťastný LED život!

Uzávierka: 7. september 2015 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Šťastný LED život!
Medzinárodné Bienále Dizajnu Gwangju 2015 v spolupráci DESIGNBOOM vypisujú súťaž s titulom “Happy LED life! / Šťastný LED život!, ako oslavu 20-teho výročia používania LED technológií v bežnom, každodennom živote. Súťaž sa zameriava na objavovanie inovatívnych ideí a produktov pre zlepšovanie osvetľovania domácich a verejných priestorov. Úlohou súťaže je priniesť novátorské riešenia pre svetelné prostredie prostredníctvom LED technológie s dôrazom na zvyšovanie verejného povedomia týkajúceho sa nízkej spotreby energie pri používaní LED technológií. Hľadáme návrhy, ktoré sa zameriavajú na osvetlenie v domácom prostredí, a rovnako i vonkajšom, mestskom priestore. Prihlásené koncepty by mali priniesť nové spôsoby interpretácie a použitia LED svietidiel v rôznych mierkach.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
1.) Doma
Hľadá nové nápady LED osvetlenia, ktoré priamo reaguje na domáci priestor. Koncepty sa môžu sústrediť buď na osvetlenie vo vzťahu k jednotlivým priestorom v domácnosti alebo samotnú svetelnú funkciu ako všeobecné riešenie pre osvetlenie domova.
2) V meste
Hľadá koncepty LED osvetlenia, ktoré majú potenciál stať sa výrazným sybolom našich miest. Prihlásené projekty by mali na verejné osvetlenie nahliadať ako na zdroj každodenného potešenia prostredníctvom mestskej infraštruktúry vo väčšom verejnom prostredí.
Koncepty prihlásené do každej z kategórií musia byť komerčne relizovateľné.

Súťaž je otvorená pre profesionálov, študentov, či nadšencov dizajnu z celého sveta.
Účasť v súťaži i registrácia sú bezplatné.
Uzávierka prihlasovania návrhov je 7. september 2015.
Výsledky súťaže budú zverejnené v priebehu prvého októbrového týždňa 2015.
Prihlasované projekty musia spĺňať podmienky súťaže. Inak budú zo súťaže vyradené. Tímy by sa mali registrovať pod jedným názvom. Pri prihlasovaní prác uvádzajte mená všetkých tvorcov. Počet prihlasovaných konceptov je neobmedzený. Pokiaľ chcete prihlásiť viac prác, prihlasujte ich, prosím, samostatne. Všetky prihlasované videá, obrázky i texty musia byť predložené v digitálnom formáte. Žiadne práce doručené inak, ako v digitálnej podobe NEBUDÚ prijaté.

Vami prihlasovaný projekt musí spĺňať nasledovné:
1. maximálne 6 vizuálov (jednotlivých alebo zložených obrázkov) s popismi:
- obrázky by malli mať 818 pixelov
- len nasledovné formáty: .gif, .jpeg
- rozlíšenie (72 dpi), maximálne 200kb každý súbor
- farebnosť RGB
2. maximálne 2 videá obsahujúce popis (tiež možné ako súčasť rozhovoru)
- prosím používajte formáty Vimeo alebo YouTube s URL pri vašom prihlasovaní
- prihlasované videá v vašimi prácami by mali mať nízke rozlíšenie
- majte, prosím, prichystané videá aj vo vysokom rozlíšení, ktoré budú potrebné, ak sa dostanete do užšieho výberu, na výstavné účely, či do publikácií a prezentácií. /DIN A0 - max. 4 panely, videá v plnom rozlíšení/
3. krátky, maximálne 200-slovný opis (vysvetlenie) vášho návrhu.

Ceny:
1. cena v hodnote 5.000EUR
2. cena v hodnote 3.000EUR
3. cena v hodnote 2.000EUR

Víťazné a ocenené návrhy budú vystavené na prestížnom Bienále dizajnu v Gwangju v októbri 2015 formou návrhou a / alebo modelov. A ako je už pravidlom, portál DESIGNBOOM prinesie správu o všetkých finalistoch a víťazoch.
Všetky informácie: http://www.designboom.com/design/happy-led-life-design-competition-05-20-2015/