Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Miesto: Škola: Technická univerzita Košice, pedagóg Pavol Rozložník

Uznanie v súťaži NCD 2011

 

Uznania v súťaži NCD 2011: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, kolekcia reklamných plagátov

kolekcia reklamných plagátov 

Dizajn: Lucia Kavečanská   
Škola: Technická univerzita Košice, pedagóg Pavol Rozložník

Komisia ocenila čistotu spracovania jednotlivých prvkov kampane, fotografie, ktoré sú na vysokej úrovni. Pozitívne bola hodnotená i zrozumiteľnosť - komunikatívnosť voči verejnosti, ktorá korešponduje so zadaním - vrátiť ľudí do knižníc.