Štefan Klein: vizionár a pedagóg

Štefan Klein: vizionár a pedagóg

Sú medzi nami ľudia, ktorým len obyčajné snívanie nestačí, potrebujú svoje sny naozaj uskutočňovať. Jedným z nich je aj dizajnér, konštruktér a pedagóg Štefan Klein, pre ktorého nie je lietajúce auto iba fikciou. Práve naopak je už viac ako 20 rokov jeho reálnym autorským projektom, ktorý sa snaží systematicky vyvíjať a priviesť do praktického života. Výsledkom niekoľkoročnej práce na projekte Aeromobil (aeroplane a automobil) je najnovší  Aeromobil 2.5. Tento prototyp len nedávno stihol ukázať svoj potenciál, keď zaujal širokú odbornú verejnosť a pozornosť mu venovali aj mnohé svetové médiá. Štefan Klein je známy nielen ako aktívny dizajnér dopravných prostriedkov a tvorca projektu lietajúceho automobilu, ale veľkú časť svojej tvorivej energie venuje aj pedagogickej činnosti. Príspevok v tejto súvislosti pripomína 20. výročie založenia Ateliéru transport dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorého iniciátorom bol práve Štefan Klein.