Štipendium pre mladé kreatívne talenty

Štipendium pre mladé kreatívne talenty

Uzávierka prihlášok: 31. 1. 2014.
Dizajnérske laboratórium v Brémach (Nemecko) BRENNEREI next generation lab udeľuje štipendiá spolkového štátu Brémy ôsmim absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia európskych univerzít všetkých kreatívnych odborov a príbuzných oddelení, ktorí ukončili štúdium v minulom akademickom roku. BRENNEREI je miestom, kde sa stretávajú mladé talenty, experti a mentori v tvorivom interdisciplinárnom dialógu nad inovatívnymi konceptmi a nachádzajú odpovede na hospodárske, technologické a sociálne výzvy budúcnosti.
V roku 2014 sa laboratórium zameria na témy: rozvoj mesta, značka (brand) a jej vnímanie a komunikácia v „dobrých“ a „zlých“ časoch.
Štipendium sa udeľuje na obdobie šesť mesiacov od 1. 4. 2014, je dotované sumou 1 000 € mesačne.
Prihláška musí obsahovať motivačný list, CV a fotografiu uchádzača, certifikát o ukončení štúdia, odporúčací list od pedagóga vysokej školy, ktorej je absolventom, tlačené portfólio s výberom prác uchádzača (veľkosť max. A3).
Adresa na zasielanie prihlášok: BRENNEREI next generation lab, Osterstrasse 28/29, 28199 Bremen, Germany.

Informácie: http://lab2013.brennerei-lab.de/, info@brennerei-lab.de.