Stolička P – Z1

Stolička P – Z1

Miesto: Výrobca: Divident Manufacturing, a. s., Banská Štiavnica,
MARCI Interiér, Topoľčany, ANDA, Vígľaš

Stolička P – Z1

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Marek ŠEBESTYÉN

Výrobca: Divident Manufacturing, a. s., Banská Štiavnica,
MARCI Interiér, Topoľčany, ANDA, Vígľaš