Strategické plánovanie hlavného mesta Slovenska

Strategické plánovanie hlavného mesta Slovenska

Trvanie: 17. jún 2016

Vedeckú koncepciu konferencie zastrešila Alena Kubova-Gauché, architektka a historička slovenského pôvodu žijúca vo Francúzsku, ktorá bude zároveň konferenciu aj moderovať. Na konferencii vystúpia aj dvaja francúzski odborníci, ktorí sa už niekoľko rokov podrobne zaoberajú urbanistickými výzvami miest: Cristiana Mazzoni a Yannis Tsiomis.
Opierajúc sa o konkrétne príklady, zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s pozvanými odborníkmi zo zahraničia a poukázať do akej miery stratégie premeny mesta súvisia s novým pojatím plánovánia premeny a rozvoja mesta Bratislavy. V hre je predstava metropoly spolu s projektom premeny mesta.
Ak ide o rozvoj a premenu mesta alebo o výstavbu jeho infraštruktúry, aký máju dnes význam pojmy územný plán, urbánny projekt v súvislosti s koncepciou rozvojových mestských zón? Jedným z príkladov je mestská časť Petržalka.
 Z čoho má vychádzať koncepcia strategického plánovánia, aký má zmysel? Ako prostredníctvom územného plánu určiť nevyhnutný prechod na obnoviteľné zdroje energie?  A predovšetkým, akým spôsobom zaručiť dynamiku zmien urbanizmu mesta? Aké sú nové možnosti politiky mesta ak je v hre flexibilita územného plánovania?
 
Program:
9:00-9:30 Slávnostné otvorenie & Úvod konferencie
Ivo Nesrovnal, primátor hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava
Didier Lopinot, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku
Roman Talaš, predseda Inštitútu urbánneho rozvoja
Alena Kubova-Gauché, architektka, historička, Laborátorium MHA, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Grenoble
9:30-10:40  Zrealizovať a zviditeľniť verejný priestor v digitálnej dobe. Príklady: Štrasburg, Atény, Šanghaj
Cristiana Mazzoni, architektka, ateliér architektúry a urbanizmu, riaditeľka laboratória AMU, profesorka, (Ecole nationale supérieure d’architecture - ENSA), Strasburg.
Yannis Tsiomis, architekt a urbanista, profesor, Vysoká škola architektúry sociálnych vied, (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – EHESS) a Vysoká škola architektúry (Ecole nationale supérieure d’architecture - ENSA), Paris La Villette.
10:40-11:00 Prestávka
11:00-12:10 Flexibilita strategického a územného plánovánia mesta, možnosti do budúcnosti.
Roman Koucký, architekt, riaditeľ Sekcie plánovania mesta na Inštitúte plánovania a rozvoja hl. m. Prahy, vedúci ateliéru na Fakulte architektúry ČVUT.
Tomáš Hudeček, vedúci Oddelenia verejnej správy a regionálnych štúdií, Masarykov ústav vyšších štúdií ČVUT, bývalý primátor hl. m. Prahy.
12:10-13:00 Diskusia & záver
Ingrid Konrad , hlavná architektka mesta Bratislava s pozvanými odborníkmi

Strategické plánovanie hlavného mesta Slovenska
Medzinárodná konferencia z cyklu názorových diskusií o « Inovatívnom meste ».
Termín: 17.06.2016 od 09.00 do 13.00 hod.
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne nám.3, Bratislava
Info: https://institutfrancais.sk/aktuality/407/urbanizmus17jun/