Stručná historie grafického designu

Stručná historie grafického designu

Autor: Richard Hollis
Vydalo: Vydavatelství Rubato, Praha, 2015
Počet strán: 260
ISBN: 978-80-87705-27-8

V preklade Františka A. Podhajského, Tomáša Kačera a Michala Mráza vydalo vo februári 2015 pražské vydavateľstvo Rubato monografiu jedného z najvplyvnejších tvorcov a teoretikov grafického dizajnu Richarda Hollisa (1934) Stručná historie grafického designu. Britský autor, vplyvný dizajnér a pedagóg, prehľadne popisuje vývoj tohto odboru od jeho začiatkov do súčasnosti. Začína premenou grafického umenia na dizajn, pokračuje plagátmi, Bauhausom, novou typografiou, vojnou a propagandou, avantgardou, modernizmom, futurizmom, švajčiarskym štýlom, Neue Graphik, šesťdesiatymi rokmi, psychedéliou, protestným dizajnom a končí novými technológiami. V záverečnej kapitole zhŕňa novodobé medzinárodné smery a venuje pozornosť úlohe počítačov a internetu v súčasnom grafickom dizajne, v ktorom sa úloha dizajnéra stáva komplexnejšou, subverzívnejšou a často v sebe obsahuje aj politický podtext.
Neoceniteľnou súčasťou knihy je vyše 800 ilustrácií a rozsiahla bibliografia, ktorá záujemcom o grafický dizajn umožňuje pokračovať v štúdiu a prehlbovať si svoju inšpiráciu. Hollisova dôkladná monografia je akousi miniencyklopédiou grafického dizajnu; ide o seriózny pokus zachytiť tento odbor a nepateticky o ňom premýšľať. Kniha bola preložená do mnohých svetových jazykov a vo Veľkej Británii sa dočkala už 3. vydania.
Richard Hollis sa stal známym dvoma knihami: Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style 1920-1965 a výberom z esejí a rozhovorov About Graphic Design.
Vydavatelství Rubato, Praha, 2015, 260 strán, ISBN 978-80-87705-27-8

Viac o autorovi: http://www.richardhollis.com/.
http://rubato.cz/