Študentská súťaž Design Help 2014

Študentská súťaž Design Help 2014

Trvanie: 18. marec 2014 - 18. máj 2014
Miesto: Česko

Uzávierka a odovzdanie projektu: 18. 5. 2014.
Občianske združenie Design Help o. s. vyhlasuje rovnomennú študentskú dizajnérsku súťaž na tému, ako môže dizajn prispieť k premene nemocníc na vľúdnejšie miesta. Pobyt v nemocnici môže byť pre človeka veľmi stresujúci, a preto konkrétne pomôcky alebo zmena usporiadania prostredia umožňujú zásadne spríjemniť pacientom hospitalizáciu.
Zadanie súťaže: vypracovanie konceptu projektu, ktorý pomôže skvalitniť dlhodobý pobyt na nemocničnom lôžku – môže ísť o konkrétnu pomôcku alebo celkovú inováciu prostredia. Treba sa zamerať na zlepšenie hygieny, mobility, dôstojnosti pacientov alebo na nové spôsoby trávenia voľného času. Návrh musí byť vo formáte pdf  s rozmermi A3 (297 x 420 mm) v minimálnom rozlíšení 300 dpi. Súťažné návrhy treba zaslať do uzávierky súťaže na adresu: designhelp.cz@gmail.com a označiť poznámkou Študentská súťaž Design Help 2014. Súčasťou návrhu musí byť explikácia návrhu v rozsahu max. 1 800 znakov (1 normostrana). Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko autora, kontaktný telefón, študovaný odbor a názov školy. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti vyšších odborných a vysokých škôl, ktorí neukončili štúdium pred 18. 5. 2014. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť všetky tri ocenenia.
Kritériá hodnotenia: užitočnosť, benefity pre pacienta, originalita, celková estetická úroveň. Návrhy vyhodnotí odborná porota zložená z architektov, dizajnérov, zdravotníkov a organizácie Design Help o. s. Výsledky budú vyhlásené do 30. 6. 2014. Víťazný návrh bude prezentovaný na prehliadke Designblok 2014.
Informácie: http://designhelp.cz/
Ďalšie informácie: info@designhelp.cz.