Študentský komunikačný dizajn „ a“ expanzia log a reklamy

Študentský komunikačný dizajn „ a“ expanzia log a reklamy

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Stanislav Stankoci, Palo Bálik

Expanzia lôg a reklamy

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn

Dizajn: Ondrej Gavalda

Škola: VŠVU Bratislava

Pedagóg: Stanislav Stankoci, Palo Bálik

Vizuálny komunikačný projekt poukazuje na záplavu "grafického smogu" v mestských, dokonca pamiatkových zónach. Je individuálnou reakciou na súčasnú kvalitu spoločenského života, prostredia a komunikačnej úrovne, ktorá v ňom prebieha. Posolstvo a vizuálna sugescia spracovaného projektu má silný stupeň naliehavosti, pričom si autor dovolil použiť aj príjemnú mieru inteligentného humoru. Riešenie je postavené na aplikácii grafického znaku (písmena "a") v exteriéri, ktorú doviedol autor k ironickej parafráze negatívneho javu.