Study in Slovakia, prezentačné materiály

Study in Slovakia, prezentačné materiály

Miesto: Klient: Ministerstvo školstva SR

Study in Slovakia, prezentačné materiály

Uznanie v súťaži NCD 2005

Dizajn: Creative team Mr. Design

Klient: Ministerstvo školstva SR

Porota ocenila spoločenskú závažnosť komunikačného systému, ktorý môže významným spôsobom propagovať Slovensko ako krajinu špičkového vzdelávania. Pozitívom je súdržnosť jednotlivých prvkov interaktívneho systému, zahŕňajúceho viacero médií, od softvéru po architektonické riešenie propagačného stánku. Všetky prvky sa vyznačujú kultivovaným výtvarným riešením, podčiarkujúcim ich vysokú výpovednú hodnotu.