Súbor vodovodných batérií FUTURA

Súbor vodovodných batérií FUTURA

Miesto: Výrobca: Slovenská armatúrka Myjava, a.s.

Súbor vodovodných batérií FUTURA

Uznania v sútaži NCD 1997

Dizajn: Peter Paliatka

Výrobca: Slovenská armatúrka Myjava, a.s.