Súčasné slovenské divadlo

Súčasné slovenské divadlo

Súčasné slovenské divadlo multimediálna CD-ROM prezentácia

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

multimediálna CD-ROM prezentácia
dizajn Daniel Blonski, Studio 001, Bratislava