Súčasnosť Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU

Marcel Benčík

Katedra grafického dizajnu, od roku 2008 Katedra vizuálnej komunikácie, vznikla v roku 1999 oddelením sa od Katedry dizajnu. Dnes je katedra pracoviskom zloženým z pedagogických tímov ponúkajúcich študentom rôznorodé prístupy a študijné ciele. Prostredníctvom rozhovorov sa vám predstaví ateliér Evy Péč Brezinovej, Stanislava Stankociho, Pavla Chomu, Pala Bálika a Jána Šicka. 


Žiadne články