Sunny Day, misky

Sunny Day, misky

Miesto: Výrobca: Rona, a. s., Lednické Rovne

Sunny Day, misky

Uznanie v súťaži NCD 2007

Dizajn: Patrik Illo

Výrobca: Rona, a. s., Lednické Rovne

Kolekcia sklenených misiek v troch rôznych veľkostiach symbolizuje pomocou kombinácie troch farieb a veľkostí tri fázy dňa: ráno, popoludnie, večer. Porota ocenila jednoduchodť výrobku a čistotu tvaru, ktorú zvýraznila farebná linka. Produkt tak dosiahol maximálne estetické pôsobenie pri použití minimálnych výtvarných prostriedkov.