Súprava stolovacieho skla LR 3072

Súprava stolovacieho skla LR 3072

Miesto: Výrobca: RONA LR CRYSTAL, a. s., Lednické Rovne

Súprava stolovacieho skla LR 3072

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Patrik ILLO

Výrobca: RONA LR CRYSTAL, a. s., Lednické Rovne