Súťaž Art Books Wanted

Súťaž Art Books Wanted

Trvanie: 15. marec 2012 - 25. máj 2012
Miesto: Praha, Česko

Uzávierka: 25. 5. 2012.
Informácie: www.editionlidu.com/artbookswanted.
Mladé medzinárodné vydavateľstvo EDITION LIDU so sídlom v Prahe a Bruseli, ktoré sa zameriava na výrobu kvalitných umeleckých a autorských kníh, originálnych kníh pre deti a tiež na projekty využívajúce nové médiá, vyhlasuje súťaž pre autorov Art Books Wanted
s cieľom podporovať umenie a knižnú kultúru v celosvetovom meradle. EDITION LIDU hľadá autorské knihy, grafické knihy, originálne komiksy, ilustrované poviedky, fotografické knihy, ručne tlačené knihy a ďalšie originálne knižné formy, ktoré doteraz neboli publikované alebo boli vytlačené autormi iba v limitovanej edícii. Do súťaže sa môžu prihlásiť umelci, ilustrátori, grafickí dizajnéri, fotografi, spisovatelia a tiež študenti umenia a dizajnu bez akéhokoľvek obmedzenia. Organizátor prijíma návrhy, makety či hotové knihy s ľubovoľným námetom a použitou technikou písané v češtine, angličtine a ďalších svetových jazykoch. Vítané sú tiež knihy bez textu. Registračný poplatok : 15 € (profesionál), 5 € (študent).
EDITION LIDU spolu s pozvanými odborníkmi na knižnú kultúru posúdia predložené diela v dvoch kolách. V prvom kole bude vybraných max. 60 prác, ktorým bude venovaná kvalitná prezentácia na webových stránkach. Diela budú predmetom verejného hlasovania, autor s najväčším počtom hlasov získa 5 000 Kč. V druhom kole bude ocenených max. 12 najlepších projektov. Vybraní umelci budú mať príležitosť predstaviť sa na medzinárodných výstavách a organizátor súťaže zváži aj možnosť vydania vybraných diel.