Súťaž EverGreen

Súťaž EverGreen

Miesto: Bratislava, Slovensko

Uzávierka: 6. 4. 2012;
informácie:
komunikacia@zse.sk;
Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE) oslavuje 90. výročie svojho založenia.
Pri tejto príležitosti vyhlasuje súťaž na krátky film (max. 5 minút) na tému Energetická efektívnosť v rôznych podobách a príbehoch, ktorý originálnym spôsobom ukazuje, ako môžeme prispieť k zelenšej budúcnosti prostredníctvom efektívneho využívania energií. Súťaže sa môžu zúčastniť individuálni študenti, skupiny študentov filmovej tvorby aj amatérski tvorcovia. Žáner filmu si súťažiaci zvolí sám. Odborným garantom filmovej súťaže je Vysoká škola múzických umení v Bratislave.

Film treba odovzdať v jednom z týchto formátov

  • QuickTime bez proprietárnych kodekov, a to buď na DVD alebo USB kľúči,
  • video DVD. Porota, ktorej členmi budú odborníci filmového priemyslu, vyberie shortlist a následne 3 najlepšie filmy.

Kritériom úspešnosti je zrozumiteľné zobrazenie hlavnej témy a posolstva, nápaditosť, kreativita, vtip a kvalita spracovania.

Ocenenia:

  1. miesto 1 000 €,
  2. miesto 750 €,
  3. miesto 500 €
  4. osobitne bude udelená Cena ZSE za najobľúbenejší film zamestnancov ZSE vo výške 300 €.

Súťažné filmy musia byť do termínu uzávierky predložené na adresu:
Západoslovenská energetika, a. s.,
tím komunikácie,
Čulenova 6, 816 47
Bratislava 1.