Súťaž grafického dizajnu Communication Arts

Súťaž grafického dizajnu Communication Arts

Trvanie: 5. august 2014 - 5. september 2014
Miesto: medzinárodná

Uzávierka: 5. 9. 2014.
Medzinárodná súťaž grafického dizajnu, ktorú organizuje americký časopis Communication Arts, má v tomto roku tieto kategórie: reklama, brožúra, plagát, efemérna tlačovina, obalový dizajn, knižný dizajn, periodikum, digitálne médiá, environmentálny dizajn, identita, animácia, typografia, kaligrafia, študentský dizajn. Súťažiť môžu práce vyhotovené v období od septembra 2013 do septembra 2014. V každej kategórii (okrem animácie) sa platí účastnícky poplatok 40 USD za jednotlivý produkt, 80 USD za sériu produktov. V kategórii animácia sú poplatky 90 a 180 USD. Víťazné práce budú uverejnené v ročenke Communication Arts Typography Annual 2015. Víťazi dostanú personalizovanú kovovú trofej Award of Excellence a certifikát.
Porota súťaže: John Clark, zakladateľ/riaditeľ Looking, El Segundo; Juan Carlos Pagan, šéfdizajnér Deutsch, Inc., New York; Laura Worthington, grafická dizajnérka a typografka, Bonney Lake.
Prihlášky a podrobné podmienky súťaže sú na webe. Prihlasované práce musia spĺňať parametre: tlačená alebo digitálna verzia vo formáte RGB, JPG, maximum 1 024 pixelov šírka x 768 pixelov výška).
Adresa na zasielanie: Communication Arts Typography Competition, 110 Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025-1107 U.S.A.
Informácie: http://www.commarts.com/competitions/typography.
Informácie: competition@commarts.com.