Súťaž: iF DESIGN AWARD 2017

Súťaž: iF DESIGN AWARD 2017

Uzávierka: 20. október 2016 (štvrtok), 23:55
Miesto: medzinárodná

iF Design Award patrí medzi najsledovanejšie súťaže dizajnu. Na výhercov čaká špeciálny balíček mediálnej propagácie, vďaka ktorému môžu o svojom úspechu dať vedieť celému svetu. Neskôr budú víťazi pozvaní na galavečer s vyhlásením cien a vystavené diela budú prezentované na výstave v Hamburgu. Súťaž je otvorená a medzinárodná. Výška účastníckeho poplatku začína na sume 235€ a jeho výšku ovplyvňuje vybratá kategória ako i čas podania prihlášky.

Registrácia na tohoročnú iF Design Award je otvorená! Ponúka sedem kategórií, v ktorých sa stretne to najlepšie zo svetového dizajnu:
Súťažné kategórie:
produkt
obal
komunikácia
interiér
architektúra
dizajn služieb
profesionálny koncept

Súťaž: iF DESIGN AWARD 2017
Kategória: produktový & priemyselný dizajn, grafický dizajn & ilustrácia, obalový dizajn, interiér & architektúra
Uzávierka prihlasovania: 20. 10. 2016 do 23.59 hod.
Podmienky súťaže: http://ifworlddesignguide.com/cmsmdblive/10196.pdf
Info: http://ifworlddesignguide.com/if-design-award-2017