Súťaž - logotyp a designmanuál Trenčianske múzeum

Súťaž - logotyp a designmanuál Trenčianske múzeum

Uzávierka: 9. január 2015 (piatok), 23:55
Miesto: Trenčín, Slovensko

Trenčianske múzeum v Trenčíne chce budovať nový vizuál, silnú značku, ktorá bude jednoducho identifikovateľná, ľahko zapamätateľná, originálna, nápaditá, bude zosobňovať hodnoty, ktoré múzeum musí plniť.  
Do verejnej súťaže sa môže prihlásiť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. V prípade účasti právnických osôb musí byť autorom súťažných návrhov konkrétna fyzická osoba. Účasť v súťaži je bezplatná. Jeden prihlasovateľ môže do súťaže predložiť maximálne tri návrhy.

Podmienky zaradenia do súťaže:

  • Návrh loga bude predložený v troch variantoch vo formáte A4: farebný variant, čiernobiely variant a zmenšenina loga na vizitku.
  • Návrhy je potrebné doručiť do uzávierky súťaže v zalepenej obálke označenej „Súťaž logo“ na adresu: Trenčianske múzeum, marketing a propagácia, Mierové námestie 46, 911 01 Trenčín. Na návrhy, doručené po 9.2.2015 sa nebude prihliadať.
  • Návrh musí obsahovať krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu.
  • Návrh musí obsahovať meno a priezvisko autora návrhu na zadnej strane v pravom hornom rohu (veľkosť písma 14), ako aj kontaktné informácie autora návrhu.


Súťaž bude prebiehať od 13. 1. do 9. 2. 2015.

Viac informácií o súťaži na http://www.muzeumtn.sk/o-muzeu/sutaz-logotyp.html

Súbory na stiahnutie
súbor PDF vyhlásenie súťaže - logotyp a designmanuál - Trenčianske múzeum Trenčín pdf (264,5 kB)
súbor PDF tlačová správa - súťaž logotyp a designmanuál Trenčianske múzeum Trenčín pdf (345,0 kB)