Súťaž na modernizáciu vizuálnej podoby internetových stránok Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Súťaž na modernizáciu vizuálnej podoby internetových stránok Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Uzávierka: 30. september 2015 (streda), 15:00
Miesto: Česko

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlasuje verejnú anonymnú súťaž na návrh modernizácie vizuálnej podoby internetových stránok. Predmetom súťaže je návrh na modernizáciu vizuálnej podoby internetových stránok Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na webovej adrese http://ujep.cz/. Súťaž je vyhlásená ako anonymná, jednokolová. Je určená všetkým fyzickým i právnickým osobám so zastúpením fyzických osôb, ktoré riedne vyplnia prihlášku a dodržia všetky podmienky súťaže.

Koniec prihlasovania návrhov: 30. september 2015
Informácie: http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/univerzita/uredni-deska.html
Zdroj: http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-na-redesign-webu-ujep