Súťaž na návrh jednotného vizuálneho štýlu štatutárneho mesta Přerov

Súťaž na návrh jednotného vizuálneho štýlu štatutárneho mesta Přerov

Uzávierka: 18. november 2015 (streda), 12:00

Štatutárne mesto Přerov vyhlasuje súťaž na vytvorenie návrhu jednotného vizuálneho štýlu, ktorého základom bude značka a logotyp, ktoré sa stanú vizuálnym symbolom mesta vo všetkých jeho aktivitách. Značka by mala pozostávať z grafického symbolu, logotyp rovnako z grafického symbolu a zo slovného označenia „Přerov“. 
Značka a logotyp musia byť nadčasové, originálne, výstižné, nezameniteľné, elegantné, komunikatívne a zároveň zrozumiteľné a jednoduché.

Ukončenie prihlasovania návrhov: 18. november 2015 o 12.00 hod.
Info: http://www.designcabinet.cz/soutez-na-navrh-jednotneho-vizualniho-stylu-statutarniho-mesta-prerova 
Všetky ďalšie informácie a podmienky:
http://www.designcabinet.cz/data/files/soutezni-podminky-1329.pdf
http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&detail_claim=14832