Súťaž na nový vizuálny štýl mesta Liberec

Súťaž na nový vizuálny štýl mesta Liberec

Uzávierka: 30. november 2016 (streda), 12:00
Miesto: Liberec, Česko

Mesto Liberec vyhlasuje otvorenú dvojkolovú súťaž pre grafických dizajnérov, ktorej víťaz sa stane autorom vizuálneho štýlu piateho najväčšieho mesta v Českej republike a získa zákazku na spracovanie grafického manuálu za 315 000 Kč.
Súťaž na nový vizuálny štýl vyhlásilo mesto Liberec už dvakrát a dvakrát ju aj zrušilo.  Dôvodom bol nízky počet prác, ktoré dostatočne nereprezentovali požiadavky na kvalitu stanovenú vyhlasovateľom. Vedenie mesta sa jednohlasne zhodlo, že výsledky dizajnérskej súťaže musia priniesť kvalitnú prezentáciu mesta.
Predmetom súťaže je návrh loga a celkového konceptu jednotného vizuálneho štýlu. Nový jednotný vizuálny štýl nahradí existujúce logo a zjednotí roztrieštenú podobu grafickej prezentácie mesta s dôrazom na komunikáciu smerom k návštěvníkom mesta a turistom.
Súťaž bude v prvom kole anonymná, v druhom neanonymná. Každý súťažiaci môže prihlásiť iba 1 variant návrhu.

Do 1. kola je potrebné odovzdať:

  • návrh loga / logotypu mesta
  • návrh na plagát pre kultúrnu akciu organizovanú mestom
  • návrh letáku DL
  • návrh propagačného predmetu : papierová taška, látková taška (vizualizácia)

Do 2. kola je potrebné odovzdať:

  • súťažný návrh vybranej časti grafického manuálu.

Termíny:
1. kolo:  30. 11. 2016 do 12.00 hodín. Hodnotenie 1. kola sa uskutoční v týždni od 5. 12. -  9. 12. 2016.
2. kolo:  31. 1. 2017 do 12.00 hodín. Hodnotenie 2. kola v týždni od 6. 2. -  10. 2. 2017.
Konečné výsledky súťaže budú vyhlásené do 7. 3. 2017

Súťaž na nový vizuálny štýl mesta Liberec
Uzávierka súťaže: 30. november 2016, 12:00

Info: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_795.html