Súťaž na nový vizuálny štýl VIDA science centrum

Súťaž na nový vizuálny štýl VIDA science centrum

Trvanie: 13. december 2013 - 13. január 2014
Miesto: Brno, Česko

Uzávierka podania súťažných návrhov: 13.1.2014 o 14.00 h.
Moravian Science Centre Brno, príspevková organizácia zriadená Juhomoravským Krajom (ČR), vypisuje súťaž na vytvorenie a spracovanie nového vizuálneho štýlu VIDA science centrum, inštitúcie, ktorá vzniká na brnianskom výstavisku. Súťaž je verejná, anonymná a dvojkolová. Výherca súťaže vytvorí kompletný manuál jednotného vizuálneho štýlu VIDA science centra v hodnote 100 000 Kč. Do druhého kola vyberie odborná komisia maximálne 5 návrhov, ktorých autori budú vyzvaní na ďalšie rozpracovanie loga a jeho aplikácií. Účastníkom súťaže o návrh, ktorí sa umiestnia na 1. až 5. mieste, budú poskytnuté ceny vo výške 5 000 Kč vrátane DPH (každému účastníkovi umiestnenému na 1. až 5. mieste, tzv. skicovné).Ukončenie súťaže zadávateľ predpokladá 17. 2.  2014. Odovzdanie kompletnej zákazky sa uskutoční koncom apríla t. r.
Predmetom súťaže je návrh jednotného vizuálneho štýlu, ktorého základom bude logo (grafický symbol, značka organizácie) a logotyp (slovné označenie organizácie). Logo/logotyp musí obsahovať názov VIDA (MSCB ho chápe ako český ekvivalent  „heuréka“) v celom názve „VIDA science centrum“ (česky) a „VIDA Science Center“ (anglicky). Súťaže na návrh sa môžu zúčastniť všetci účastníci – jednotlivci, ktorí spĺňajú požiadavky zadávateľa.

Bližšie nformácie : http://www.mscb.cz/cz/download/2013/vizual

Kontaktná osoba:
Hana Laudátová
PR & marketing
Moravian Science Centre Brno, p.o.
VIDA science centrum
hana.laudatova@mscb.cz
M: +420 775 345 950