Súťaž o dizajn domáceho skleníka CropTech

Súťaž o dizajn domáceho skleníka CropTech

Uzávierka: 31. marec 2015 (utorok), 23:55
Miesto: Slovensko

Spoločnosť CropTech, spol. s r. o., slovenský technologický start-up v oblasti hydroponického pestovania rastlín, vyhlasuje verejnú celoštátnu súťaž na ideový návrh dizajnu domácich interiérových skleníkov. Cieľom súťaže je spolupráca s talentovanými dizajnérmi na tvorbe produktu firmy. Predmetom súťaže je navrhnúť dizajn domáceho skleníka, ktorý by vhodne dopĺňal interiér moderného domova.
Základnú predstavu o produkte si záujemcovia môžu urobiť z technických návrhov uverejnených na stránke www.croptech.com. Ide o domáci hydroponický skleník, ktorý by mal byť súčasťou obývačky alebo kuchyne ako funkčný bytový doplnok. Rastliny sa pestujú hydroponicky, t. j. vo vodnom roztoku, ktorý je obohatený o živiny. Skleník môže mať rôzne rozmery, od veľkosti mikrovlnky až po veľkú hydroponickú stenu. Pestovať sa môžu okrasné rastliny, zelenina a bylinky. Systém je inteligentný, má zabudované monitorovanie a riadenie. Zákazník prakticky len vysadí rastlinky, dolieva vodu so živinami a oberá úrodu.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je CropTech, spol. s r. o. v spolupráci s Fakultou umení a Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Súťaž je určená pre profesionálnych dizajnérov a študentov vysokých škôl so zameraním na dizajn a príbuzné umelecké odbory na území SR a zahraničia. Za účastníka súťaže budú považovaní dizajnéri registrovaní formou prihlášky doručenej v predpísanej lehote na adresu: sutaz@croptech.com.
Najlepší návrh vybraný porotou bude odmenený finančnou čiastkou 500 eur. Vyplatenie finančnej odmeny oceneným autorom prebehne bezhotovostnou formou na základe podpisu rámcovej zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy s autormi víťazných návrhov a spoločnosťou CropTek, spol. s r.o. Súťaž vyhodnotia zástupcovia vyhlasovateľa a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Kritériá hodnotenia: komplexná dizajnérska kvalita návrhu, autorská invencia, nápaditosť, originalita, inovácia, vízia, miera odlíšenia od konkurencie vyhlasovateľa. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v polovici apríla t. r. Výsledky súťaže budú prezentované na web stránke http://www.croptech.com/ a na stránkach Fakulty umenia a Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Podmienky účasti v súťaži: riadne vyplnená prihláška, predloženie súťažných návrhov do termínu uzávierky súťaže.
Obsah a forma predkladania návrhov:
A. Obrazová časť: návrh dizajnového riešenia na digitálnom nosiči;
B. Textová časť: sprievodná textová správa objasňujúca základné princípy riešenia dizajnu.

Kontaktné osoby: Ing. Peter Tkáč, CropTech – technické, Mgr. Eva Kocanová, CropTech.
Informácie: CropTech s.r.o., Družstevná 4, 087 01 Giraltovce, SR, http://www.croptech.sk/.

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Vyhlásenie súťaže a prihláška pdf (56,0 kB)