Súťaž o logo spoločnosti Create ARCHItecture

Súťaž o logo spoločnosti Create ARCHItecture

Uzávierka: 30. jún 2015 (utorok), 22:55
Miesto: Slovensko

Nezisková spoločnosť Create ARCHItecture vyhlasuje súťaž o tvorbu loga a firemného dizajnu. Logo Create ARCHitecture musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a) moderný, aktuálny a nadčasový dizajn,
b) ľahká identifikácia a zapamätateľnosť,
c) vysoká výpovedná hodnota.
Do verejnej súťaže sa môže prihlásiť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. V prípade účasti právnických osôb musí byť autorom súťažných návrhov konkrétna fyzická osoba. Návrh musí byť originálnou prácou autora. Každý účastník môže zaslať maximálne 3 návrhy loga, 3 návrhy firemného dizajnu. Účasť v súťaži je bezplatná. 

Termín na doručenie návrhov: 30. 6. 2015
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 6. 7. 2015
Víťazné návrhy budú zverejnené na facebookovej stránke Create ARCHitecture 6. 7. 2015.
Vecné ceny (v hodnote 100 Eur):
- kniha o súčasnej architektúre a dizajne
- obal na Ipad s potlačou loga
- tričko s potlačou loga
- notes s potlačou loga
- nálepky s potlačou loga
- dizajnérske fixky značky Farber Castel.
Súťažiaci musia k návrhu uviesť meno a vek autora (v prípade kolektívnych prác uveďte mená všetkých zapojených, kontakt len na jedného), stručný popis (vysvetlenie, čo návrh symbolizuje, zámer), kontakt (adresu autora, alebo adresu školy, e-mail, telefónne číslo, email).
Návrhy zasielajte emailom na: fritsch.arch@gmail.com
Návrh musí byť odovzdaný v digitálnej forme, v prípade návrhu loga vo formáte pdf, psd, jpg vo farebnom a čiernobielom vyhotovení.

Uzávierka súťaže: 30. 6. 2015
Informácie: https://www.facebook.com/events/570728829733682/
Viac informácií: https://www.facebook.com/pages/Create-ARCHitecture/143805239016409