Súťaž OBSE zameraná na boj proti násilnému extrémizmu

Súťaž OBSE zameraná na boj proti násilnému extrémizmu

Uzávierka: 19. jún 2016 (nedeľa), 23:55
Miesto: medzinárodná

OBSE pozýva  umelcov a dizajnérov, aby sa zúčastnili súťaže vytvorením karikatúry, ktorá zmení dvojité vnímanie a myslenie voči násilnému extrémizmu.
Termín zaslania návrhov do súťaže je 19. júna 2013 (na www.osce.org/letsdoodle). Štyri najlepšie karikatúry budú ohodnotené výhernými cenami v hodnote 3000€

Viac:  www.osce.org/sg/243821