Súťaž plagátov TPT 2015

Súťaž plagátov TPT 2015

Uzávierka: 28. február 2015 (sobota), 23:55
Miesto: medzinárodná

Uzávierka: 28. 2. 2015.
Galéria Jána Koniarka v Trnave a Organizačný výbor TPT 2015 Vás pozývajú k účasti na medzinárodnej súťaži plagátov Trienále plagátu Trnava 2015 - plagáty vydané/realizované od 1. júla 2012 do 28. februára 2015.

Kategórie

  • Profesionál – pre jednotlivcov i kolektívy
  • Študent – pre študentov výtvarných škôl od 18 rokov
  1. Reklamný plagát – designed for promotion and support of sales or services
  2. Kultúrno-spoločenský plagát – kultúrne, spoločensky alebo politicky motivovaný plagát
  3. Voľná kategória: osobný alebo experimentálny plagát

Registrácia
bez poplatku prostredníctvom ONLINE formuláru do 28. februára 2015!

Finalisti
postupujúci do 2. kola sa budú sa uchádzať o jednu z cien a ich plagáty budú reprodukované v katalógu.

Želáme Vám veľa úspechov a tešíme sa na Vašu účasť.

Viac:
štatút TPT
pravidlá TPT 2015
registračný formulár TPT 2015
http://tpt.sk/

článok  Poznáme víťaza vizuálnej koncepcie TPT 2015