Súťaž Třineckých železiarní WERK design

Súťaž Třineckých železiarní WERK design

Uzávierka: 15. január 2015 (štvrtok), 23:55
Miesto: Česko

Akciová spoločnosť Třinecké železárny, ČR vyhlasuje pri príležitosti 175. výročia svojho založenia dizajnérsku súťaž o najlepší koncept spotrebného predmetu, dizajnového doplnku či umeleckého objektu navrhnutého z oceľových výrobkov. Súťaž WERK design je určená pre mladých tvorcov – jednotlivcov a kolektívy – do 30 rokov a študentov odboru dizajn s trvalým pobytom v Českej republike. Materiál je daný, ale kreativite sa medze nekladú.
Kategórie: 1. študenti stredných a vyšších škôl, 2. študenti vysokých škôl a mladí umelci.
Celková výška finančných odmien je 130 000 CZK.

Uzávierka prihlášky a odovzdania súťažných podkladov: 15. 1. 2015.

Informácie: info@werk-design.cz, http://www.werk-design.cz/,