Súťaž Vyhliadková lavička

Súťaž Vyhliadková lavička

Trvanie: 23. marec 2012 - 30. apríl 2012

Uzávierka: 30. 4. 2012.
Informácie: info@punkt.sk, www.punkt.sk.

Občianske združenie PUNKT, Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení, Nadáciou Provida a Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vyhlasujú verejnú anonymnú súťaž na vypracovanie návrhu vyhliadkovej lavičky pre bratislavské Staré Mesto. Víťazný návrh má zatraktívniť Rázusovo nábrežie v Bratislave a reagovať na problém znemožneného výhľadu na panorámu Dunaja – protipovodňový múr. Vyhliadková lavička môže byť rovnako použitá aj na iných miestach verejného priestoru s atraktívnym výhľadom.

Technické parametre: výška časti určenej na sedenie musí byť navrhnutá tak, aby lavička umožňovala výhľad ponad protipovodňový múr, ktorého výška je 1,20 m; lavička však zároveň musí spĺňať bezpečnostné normy pre Vonkajší nábytok STN EN 581, Zariadenia a povrch detských ihrísk STN EN 1176, Vybavenie pre viaceré druhy športov s voľným prístupom STNEN 15312+A1. Objekt je určený pre sériovú výrobu, u autora návrhu sa preto predpokladá základná znalosť výrobných technológií spoločnosti 30/70 productions: trieskové obrábanie kovov, vyrezávanie kovov laserom, ohýbanie na ohraňovacom lise, väčšina dostupných drevoobrábacích procesov.
(www.30-70.net, konzultácie sú možné v termíne od 10. 4. - 24. 4. 2012 u Martina Odreáša – kontakt: m.ondreas@30-70.net)

Objekt by mal byť demontovateľný, prenosný a skladovateľný. Jednoduchý a spoľahlivý spôsob ukotvenia na pevný povrch. Prihlásený návrh musí byť odovzdaný vo forme: a) grafický návrh vypracovaný ľubovoľnou technikou na formátoch A3 – max. 2 ks, naležato (420 x 297 mm).
Návrh musí byť adjustovaný na pevnom podklade vo farebnom prevedení a musí obsahovať krátky vysvetľujúci popis (bod b); b) krátky vysvetľujúci popis vo formáte A4, ktorý bude definovať materiál a výrobnú technológiu.
Text musí byť umiestnený aj na grafickom návrhu (bod a); c) grafický návrh (bod a) a popis (bod b) v digitálnej forme na CD nosiči.
Akceptovanou formou digitalizácie pre grafický návrh je tlačové PDF v rozlíšení 300 dpi pri formáte A3 a pre popis PDF vo formáte A4; d) podpísanú prihlášku.

Návrhy je potrebné
zaslať doporučene na adresu
PUNKT, občianske združenie,
Povraznícka 5, 811 05 Bratislava 1

alebo odovzdať osobne na vrátnici OD Dunaj s označením na obálke: „PUNKT, občianske združenie VYHLIADKOVÁ LAVIČKA – neotvárať“,
Nedbalova 3,
811 01 Bratislava 1.

Prihlásené projekty posúdi odborná porota v zložení:
Sylvia Jokelová, David Karásek, Barbara Zavarská, Ladislav Kossár, Martin Ondreáš a Ernest Huska, zástupcovia spoluorganizátorov súťaže.
Porota zasadne 4. 5. 2012, 7. 5. 2012 sa uskutoční vyhodnotenie návrhov a vyhlásenie víťaza, v máji – júni 2012 prebehne realizácia víťazného návrhu,  v júni – auguste 2012 bude Vyhliadková lavička odhalená v rámci otvorenia Bratislavského kultúrneho leta.

V prípade ďalších otázok kontaktujte:
Katarína Trnovská, trnovska@punkt.sk, + 421 903 322 423, 
Barbara Zavarská, zavarska@punkt.sk, + 421 915 756 521.