Svet dobovej reklamy

Svet dobovej reklamy

Trvanie: 8. december 2016 - 21. marec 2017
Miesto: Prešov, Slovensko

Cieľom výstavy Svet dobovej reklamy v Krajskom múzeu Prešov je  priblížiť podobu reklamy na prelome 19. a 20. storočia v Prešove. Ponúka prezentáciu výkladov, ktoré dokumentujú zaujímavé pohľadnice a fotografie budov mesta z obdobia minulého storočia, pričom hlavným zdrojom výstavy sú vybrané reklamy z prešovskej tlače. Vybudovaním prvej železnice prichádzalo do Prešova z celej monarchie množstvo produktov a obchody sa začali špecializovať na železiarsky, koloniálny tovar, potraviny či pochutiny, textilné a lekárenské výrobky. To sa odrážalo v reklame v tlači, kde možno nájsť domácu aj zahraničnú inzerciu. Spočiatku mali reklamy iba text, postupne do nich začali prenikať perokresby. Prvá fotografia v súvislosti s reklamou sa v prešovskej tlači objavila v prvom desaťročí 20. storočia a išlo o propagáciu Bergerovej kaviarne. Výstavu dopĺňajú exponáty, ktoré boli dostupné v prešovských obchodoch na prelome 19. a 20. storočia. Návštevníkovi sa ponúkne pohľad do železiarstva či krajčírskej dielne.

Svet dobovej reklamy
Výstava historických reklám a výkladov v Krajskom múzeu Hlavná 86, Prešov
Termín: 8. 12. 2016  - 25. 3. 2017
Viac: http://www.muzeumpresov.sk/