Svetový deň priemyselného dizajnu 2016 - Mladosť v dizajne

Svetový deň priemyselného dizajnu 2016 - Mladosť v dizajne

Trvanie: 29. jún 2016

Témou tohoročnej edície Svetového dňa priemyselného dizajnu (koná sa každoročne 29. júna) je Youth in Design / Mladosť v dizajne. Požiadali sme mladých dizajnérov z celého sveta, aby vyjadrili svoje myšlienky, či budúce očakávania týkajúce sa priemyselného dizajnu. Od južnej Afriky po Austráliu, mladí priemyselní dizajnéri sú budúcnosťou tejto profesie!

World Industrial Design Day (WIDD) / Svetový deň priemyselného dizajnu je medzinárodným dňom ochrany, dodržiavania a úcty voči profesiám v priemyselnom dizajne. Tento deň bol prvýkrát vyhlásený 29. júna 2007 pri príležitosti 50 výročia založenia Icsid, Svetový deň priemyselného dizajnu vznikol ako možnosť zmapovať vývoj a evolúciu priemyselného dizajnu počas celého obdobia jeho histórie.

World Industrial Design Day 2016 - Youth in Design
Termín konania: každoročne, 29. júna 2016
Video: https://vimeo.com/172446505
Info: http://www.icsid.org/