Svietidlo Zips

Svietidlo Zips

Miesto: Škola: STU Bratislava
Pedagóg: Peter Paliatka

Svietidlo Zips

Uznanie v súťaži NCD 2009

Dizajn: Anton Zetocha

Škola: STU Bratislava

Pedagóg: Peter Paliatka

Duchaplná hravá variácia na náladové svietidlo. Ovládanie svetelnosti napodobuje manipuláciu s každodenným predmetom ako je zips, takže sa na prvý pohľad dá intuitívne pochopiť, ako sa svietidlo používa.