Symfónia z Hodruše

Symfónia z Hodruše

Trvanie: 3. október 2012 - 4. november 2012
Miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Lučenec, Slovensko

práce študentov SSUŠ v Hodruši-Hámroch      
Novohradské múzeum a galéria Lučenec
3. 10. – 4. 11. 2012
http://www.nmg.sk/