syms – 2

syms – 2

Miesto: Výrobca: Rotek, s. r. o., Nižná nad Oravou

Uznanie v súťaži NCD 2011


Uznania v súťaži NCD 2011: syms – 2  laboratórny prístroj

laboratórny prístroj

Dizajn: Anton Bendis  
Výrobca: Rotek, s. r. o., Nižná nad Oravou
Syntetické spojenie funkcie a formy. Vďaka elegantnej aplikácii súčasných technológií vznikol modelový príklad riešenia medicínskeho prístroja.  Celý projekt dokazuje životaschopnosť vzniku konkurencieschopného produktu.