Taiwan International Design Competition 2012

Taiwan International Design Competition 2012

Miesto: Taiwan Design Center, Taiwan, Taiwan

Uzávierka registrácie: 15. 6. 2012.
Informácie:
http://tidc.boco.com.tw/2012.
Medzinárodnú dizajnérsku súťaž TIDC organizuje Taiwanské centrum dizajnu s podporou Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADA od roku 2002. Cieľom súťaže je podporiť súčasný dizajn, ktorý popri globálnych témach inkorporuje myšlienky orientálnej filozofie. Ročník 2012 sa bude niesť v znamení témy „Maximinimizácia“ a jej projekcie v dizajne, ktorý je užívateľsky príjemný a prihliada aj na psychiku komzumenta. Pôjde o to, ako s pomocou minimálnych prostriedkov vytvoriť maximálny účinok produktu. Účasť v súťaži nie je spoplatnená. Zúčastniť sa jej môžu  dizajnéri, pedagógovia aj študenti dizajnu a príbuzných odborov bez vekovej hranice.

Kategórie: produktový dizajn, obalový dizajn, vizuálna komunikácia, digitálne médiá, rôzne. Ocenenia: jedna zlatá cena vo výške približne 15 000 USD, jedna strieborná cena (približne 6 000 USD) a jedna bronzová cena (približne 3 000 USD).
Medzinárodná porota udelí aj čestné uznanie (približne 300 USD).
Súťaž bude mať 2 kolá, v prvom porota vyberie 30 prác, ktoré postúpia do 2. kola. Hodnotiť sa bude: 50 % kreativita, 20 % estetika, 20 % dizajnérske vyhotovenie, 10 % kvalita prezentácie.
Adresa na zasielanie projektov:
2012 Taiwan International Design Competition Secretariat, Taiwan Design Center, 2F, No.133, Guangfu S. Rd., Taipei 110, Taiwan,
e-mail: tidc2012@gmail.com, http://tidc.boco.com.tw.