Talent designu 2015

Talent designu 2015

Uzávierka: 31. január 2015 (sobota), 00:00
Miesto: medzinárodná - vysokoškolskí študenti

Súťaž dizajnérov budúcnosti odštartovala 10. novembra 2014 do svojho šiesteho ročníka v dizajnérskej a architektonickej metropole Zlíne. Mladí dizajnéri si môžu zmerať svoje sily, predviesť svoje zručnosti a talent. Súťaž Talent designu sa v tomto roku stáva súčasťou oveľa väčšieho dizajnérskeho podujatia. Víťaz šiesteho ročníka sa predstaví v apríli 2015 v rámci festivalu ZLIN DESIGN WEEK.
Talent designu je súťaž určená vysokoškolským študentom, ktorí môžu svoje práce prihlásiť v piatich rôznych kategóriách. Súťaž organizujú študenti Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, vyhlasovateľom súťaže je Nadačný fond JUDr. Martina Růžičku. Cieľom súťaže je objaviť a zviditeľniť talenty, ktoré majú potenciál stať sa poprednými aktérmi dizajnérskej scény budúcnosti a zároveň podporiť kvalitný a kreatívny dizajn.
Po ukončení registrácie v poslednom januárovom dni budúceho príde na rad zasadnutie odbornej poroty, v ktorej budú významní profesionáli z odboru dizajn. Hlavným kritériom hodnotenia bude najmä kreativita, originalita návrhu, inovatívnosť a netradičný prístup.

Študenti môžu zasielať svoje práce v kategóriách:

  • produktový dizajn
  • priemyselný dizajn
  • dizajn módy
  • dizajn interiéru a verejného priestoru 
  • grafický dizajn.


Absolútny víťaz sa dočká predovšetkým uznania svojich kolegov zo sveta dizajnu, dostane ponuku zaujímavej stáže, ale najmä získa 4 000 eur. V minulom roku sa prihlásilo až 550 kreatívnych návrhov, z toho vyše 100 bolo zo zahraničia.

Uzávierka: 31. 1. 2015
Informácie: http://www.zlindesignweek.com/
Viac informácií: tereza.barakova@zlindesignweek.com, www.zlindesignweek.com/talent alebo www.facebook.com/talentdesignu.