TATRAPOINT ADAPTIVE, mechanický písací stroj pre nevidiacich a slabozrakých

TATRAPOINT ADAPTIVE, mechanický písací stroj pre nevidiacich a slabozrakých

Miesto: Výrobca: ŠVEC a spol., s. r. o., Vráble

TATRAPOINT ADAPTIVE, mechanický písací stroj pre nevidiacich a slabozrakých

Národná cena za dizajn 1999 - priemyselný dizajn

Dizajn: Rastislav ČEREŠŇA

Výrobca: ŠVEC a spol., s. r. o., Vráble

Písací stroj pre nevidiace a slabozraké deti je rozšírením možností tradičného nástroja pre skupinu ľudí s hendikepom. Jednoduchý spôsob úpravy rozpätia kláves podľa ergonomických potrieb z neho robí pracovnú pomôcku, ktorá sa stáva súčasťou života dieťaťa na dlhý čas. Emocionálne hodnoty dizajnu v spojitosti s funkčnou spoľahlivosťou podporujú záujem dieťaťa vo vzdelávacom procese.