TATRATEA – tatranský čaj

TATRATEA – tatranský čaj

Miesto: Klient: Karloff, s. r. o., Cífer

Uznanie v súťaži NCD 2011

 

Uznanie v súťaži NCD 2011: TATRATEA – tatranský čaj, obal na alkoholický nápoj

obal na alkoholický nápoj  

 

Dizajn: Juraj Demovič, Lívia Lörinczová, Pergamen Trnava, s. r. o.
Klient: Karloff, s. r. o., Cífer
Dizajn obalu - fľaše sa celkom odlišuje od bežných fliaš na alkohol. Tvar fľaše je inšpirovaný termoskou používanou v tatranských horách. Grafické spracovanie zahŕňa tradičné prvky slovenskej ľudovej kultúry, ktoré sú vyjadrené vynikajúcou grafickou skratkou.