Textil pre budúcnosť/ Textile for the future

Textil pre budúcnosť/ Textile for the future

Trvanie: 11. marec 2015
Miesto: veľká sála Rezidencie primátora, Mariánské náměstí 1, Praha, Česko

Jednodňovú odbornú konferenciu Textil pre budúcnosť/ Textile for the future organizujú Vyššia odborná škola textilných remesiel a Stredná umelecká škola textilných remesiel, Praha 1, U Půjčovny 9. Konferencia má štyri tematické okruhy:

  • Situácia a perspektívy výučby textilných odborníkov na stredných, vyšších odborných a vysokých školách v Českej republike a ich porovnanie so situáciou v ďalších európskych štátoch vzhľadom na potreby a problémy spolupráce s praxou.
  • Situácia a perspektívy textilnej výroby v Českej republike: je tradícia výhodou či záťažou? Postavenie českého textilného priemyslu v medzinárodnom kontexte. Očakávané vývojové trendy. Akých odborníkov potrebuje textilná výroba?
  • Situácia a perspektívy textilného výtvarníctva v Českej republike. Postavenie textilných umení v súčasnom umení v domácom a medzinárodnom kontexte. Akých textilných výtvarníkov budeme potrebovať? Textilné výtvarníctvo a textilné remeslá ako neprofesionálna záujmová aktivita.
  • Problematika pamiatkovej ochrany a reštaurovania diel textilného umenia, ich múzejná tezaurácia a prezentácia. Očakávané trendy a problémy. Situácia a perspektívy výučby reštaurátorov a konzervátorov textílií.

Jednotlivé okruhy otvorí vždy úvodný referát vybraného odborníka. Naňho nadviažu prihlásené diskusné príspevky venované parciálnym aspektom témy a samotná diskusia. Referáty, prezentácie, pripravené diskusné príspevky, prípadne záznamy spontánnych diskusií budú publikované v zborníku z konferencie.  Uskutočnenie konferencie a vydanie zborníka umožnia prostriedky projektu Inovácia, rozvoj a popularizácia remeselných odborov na VOŠTŘ a SUŠTŘ, podporeného v rámci Operačného programu Praha – Adaptabilita.
Účasť na konferencii je bezplatná, náklady spojené s cestou si však účastníci hradia sami.
Podrobný program konferencie bude spresnený do 2. 3. 2015.

Informácie: http://www.textilniskola.cz/.
Bližšie informácie: zastupkyne@textilniskola.cz.

Súbory na stiahnutie
súbor PDF pozývací list pdf (333,3 kB)