Textile Visionaries

Textile Visionaries

Autor: Bradley Quinn
Vydalo: Laurence King 2013
Počet strán: 312
ISBN: 9781780670539

Innovation and Sustainability in Textile Design.
Knihu Vizionári textilu vydalo londýnske vydavateľstvo Laurence King Publishing Ltd. zamerané na umenie, architektúru a dizajn vo februári 2013. Jej cieľom je ukázať, ako nové textilné technológie a udržateľné materiály posúvajú dopredu vývoj textilného priemyslu. Publikácia sa zaoberá výskumom Carole Colletovej a Aurélie Mosséovej, ktoré pracujú vo Výskumnom centre budúcnosti textilu (Textile Futures Research Centre – TFRC) v Londýne. Centrum založili dve prominentné dizajnérske školy – University of the Arts London (UAL), Central Saint Martins a Chelsea ako laboratórium budúcnosti textilných materiálov, technológií a teórií. Jeho výskum spája umenie, dizajn, techniku a životné prostredie – prvky, ktoré zásadne ovplyvňujú súčasné textilné inovácie. Skúma témy hi-tech vlákien, ochranných a odolných textilných materiálov či využitia celulózy v oblečení. Kniha prináša aj ukážky 35 súčasných svetových dizajnérov, ktorí sa venujú týmto témam.
Autor knihy, Angličan Bradley Quinn, je expertom v oblasti módy, architektúry, textilu a dizajnu. Už jeho predchádzajúce knihy Techno Fashion, The Fashion of Architecture, Chinese Style, Scandinavian Style, Mid-century Modern, Textile Designers at the Cutting Edge, Textile Futures a UltraMaterials vzbudili veľkú pozornosť v medzinárodnej odbornej komunite. Bradley Quinn je od roku 2003 členom Royal Society of Arts, prednáša na mnohých univerzitách po celom svete. 
www.laurenceking.com