Textilná tvorba a dizajn v 20. – 21. storočí

Textilná tvorba a dizajn v 20. – 21. storočí

Autor: Zuzana Šidlíková
Vydalo: Slovart, s. r. o. a Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 2013
Počet strán: 180
ISBN: 978-80-892-5974-8

Vybrané kapitoly zo svetovej a československej produkcie.

Kniha sa zaoberá textilnou produkciou od začiatku 20. storočia až po nové technológie 21. storočia s dôrazom na autorskú textilnú tvorbu, ale aj textilný priemyselný dizajn. Ponúka základný prehľad o dôležitých osobnostiach tohto odboru v Československu i vo svete aj informácie o inštitúciách a podnikoch, ktoré sa podieľali na navrhovaní, výrobe či predaji textilných produktov. Venuje sa tiež pedagogickým inštitúciám, ktoré významne ovplyvnili vývoj textilnej tvorby. Mapuje historický vývoj najdôležitejších textilných závodov a charakterizuje priemyselnú výrobu na Slovensku od jej začiatkov v 19. storočí až po súčasnosť. Publikácia približuje širšie spoločensko-kultúrne kontexty slovenského úžitkového umenia a môže byť ďalším zdrojom poznania pre záujemcov o textilnú tvorbu a dizajn u nás.

Vydal Slovart, s. r. o. a Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 2013, 180 strán, ISBN 978-80-892-5974-8