Textilné miniatúry: Banalita a noblesa

Textilné miniatúry: Banalita a noblesa

Trvanie: 21. február 2013 - 7. apríl 2013
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec, Lučenec, Slovensko

Termín: 14. 2. – 7. 4. 2013
Silvia Fedorová je kurátorkou 14. výstavy textilnej miniatúry, na ktorú porota vybrala 110 diel od 63 profesionálnych umelcov a 17 študentov z 22 krajín (Anglicko, Argentína, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Chile, Írsko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švajčiarsko, Taiwan, Turecko a USA). Medzinárodnú súťažnú prehliadku textilnej miniatúry vyhlasuje Slovenská výtvarná únia – Združenie textilných výtvarníkov TXT.  Rozmery artefaktov sú stanovené, ale poskytujú dostatočný priestor na kreativitu. Samozrejmosťou je dokonalé remeselné spracovanie rôznorodého materiálu. Prezentovaná téma Banalita a noblesa – protiklad alebo prelínanie pojmov? ruší tradičné spájanie noblesy s prepychom a banality s každodennosťou – hľadá noblesu aj v banalite a všednosti.
www.nmg.sk