The Book Cover in the Weimar Republic

The Book Cover in the Weimar Republic

Autor: Jürgen Holstein
Vydalo: TASCHEN
Počet strán: 452
ISBN: 978-3-8365-4980-6

Roky medzi prvou a druhou svetovou vojnou v Nemecku sú preslávené svojim kultúrnym rozmachom. S Berlínom ako jeho epicentrom sa Weimarská republika stáva miestom plným priekopníckej literatúry, filozofie a umenia. V srdci tohto intelektuálneho a tvorivého centravznikli niektoré z najvýraznejších a najpokrokovejších dizajnov kníh v histórii.
Knižné obaly vo Weimarskej republike prezentujúzbierku 1000 najvýraznejších príkladov z tejto zlatej éry publikačnej činnosti a inovácií. Pozoruhodná zbierka Jürgena Holsteina kombinuje jeho vzácnu kolekciu príkladov väzieb a knižných obalov s Holsteinovým predstavením všetkých najvýznamnejších osobností, ako i neopakovateľnej energie zlatej Weimarskej vydavateľskej éry.

Odborné eseje v publikácii pojednávajú o štrnástich vzácnych rokoch, počas ktorých duch slobody mocnel, aby bol vzápätí pošliapaný, zničený a navždy vyhnaný silnejúcim národným socializmom.
Od detských kníh po preklady románov, odvážne návrhy pre knihy politickej literatúry, minimalistické umelecké monografie, kniha prináša výber oslňujúcich príkladov typografie, ilustrácií, grafického dizajnu, v ich najodvážnejšej a najenergetickejšej podobe. Z časti referenčný súhrn diel, z časti klasická pastva pre oči, táto kniha je svedectvom neopakovateľnej doby a oslavou úsilia, invenčnosti a krásy knižnej tvorby.

Vydavateľstvo: TASCHEN
Autor: Jürgen Holstein
Počet strán: 452
ISBN: 978-3-8365-4980-6
Viacjazyčné vydanie:angličtina, nemčina

Viac info: http://www.taschen.com/pages/en/search/result.1.htm?show_all=catalogue&search_string=weimar