The Genius Loci Weimar festival

The Genius Loci Weimar festival

Uzávierka: 26. marec 2016 (sobota), 23:55
Miesto: medzinárodná

Každé leto od roku 2012 sa vo Weimare koná festival, ktorý je miestom stretnutí digitálne avantgardných umelcov, dizajnérov, kultúrnych entuziastov a vedcov. Súťaž má za úlohu vybrať 30-sekundové video, ktoré primárne zohľadňuje Genius Loci tohto miesta a unikátne ho prepojí s najsúčasnejšími technológiami. Viedeo bude odprezentované počas Genius Loci Weimar Festivalu, ktorý sa bude konať od 12. do 14. augusta 2016.

Uzávierka: 26. marec 2016.
Kategória: grafický dizajn / video mapping a projekcia na fasádu
Info: http://www.designcompetition.com/view.php?ID=1379&site=https://www.genius-loci-weimar.de/en/competition/